Waarom kunst?

Het Floracollege vindt kunst & cultuur een onmisbaar onderdeel van de schoolopleiding. Bezig zijn met kunst stimuleert de fantasie en de creativiteit van de leerlingen. Ze worden beter in het oplossen van problemen en vraagstukken. Bovendien stimuleert het uitvoerend bezig zijn met bijvoorbeeld muziek, drama of dans ook de sociale ontwikkeling. Maar bovenal gaan leerlingen in het algemeen met meer plezier naar school, wanneer ze, behalve met het leren van theorievakken, ook bezig kunnen zijn meet het ontwikkelen van hun  artistieke vermogens.

Daarom krijgen alle leerlingen in klas 1 en 2 standaard les in vijf verschillende kunstdisciplines: tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en dans. Voor leerlingen met een bovengemiddelde interesse in de kunstvakken zijn er speciale kunstklassen, waar een breed scala aan extra activiteiten wordt aangeboden. Zo maken en spelen de tweedejaars  van de kunstklassen een complete eigen musicalvoorstelling die een week lang wordt gespeeld in het theater van de school.

Als deels naschools project is er een speciale musicalklas, die schoolbreed is opgezet. Leerlingen van klas 1 t/m 4 werken samen aan een grote, avondvullende musical. Daarbij krijgen ze de kans om aan alle onderdelen van de productie mee te werken, zoals decorbouw, kap & grime, catering, kostuums maken en theatertechniek. En uiteraard wordt er ook door de leerlingen gezongen, gedanst, geacteerd en muziek gemaakt.

De meeste leerlingen sluiten de kunstvakken af met het vak Culturele Kunstzinnige Vorming in klas 3. Maar er is ook een mogelijkheid om eindexamen te doen in de richting Dans, Drama of Beeldende kunst. 

Tot slot is er ook in jaar 4 nog de mogelijkheid om te kiezen uit de kunstzinnige keuzemodules die de school aanbiedt:

- Podium Productie
- Theatraal concert
- Bloem & Design
- 3D-ontwerp & Robotica
- Werktuigbouwkunde
- Hout en innovatie & Prototyping
- Uiterlijke verzorging


Wie zijn wij?

Hier vind je alles over de visie van het Floracollege op gebied van kunst. 

Musicalklas

Voor jaar 1 t/m 4 is er een vrijwillige musicalklas op maandagmiddag.

Kunstklassen

Lees hier alles over wat onze kunstklassen beleven en creëren!

Examenvakken

In jaar 3 en 4 bieden wij dans, drama en beeldende kunst aan als examenvak.

Cultuurprofielschool

Wij mogen onszelf t/m 2028 weer een erkende cultuurprofielschool noemen!

Overige projecten

Naast de vaste lessen en producties, zijn er verschillende andere projecten!