Missie van Lentiz Floracollege

‘Het is onze missie om onze leerlingen het beste uit zichzelf te laten halen, hen goed voor te bereiden
op hun volgende stap en hen voor te bereiden op hun rol als toekomstmaker!’

 

Streven van Lentiz Floracollege

Wij streven ernaar dat alle leerlingen met plezier naar school gaan en uitgedaagd worden in hun ontwikkeling binnen een veilige leeromgeving. Ons onderwijs maakt het mogelijk dat leerlingen op hun eigen niveau het beste uit zichzelf halen. Iedere leerling kan, passend bij diens talenten, op een zo hoog mogelijk niveau uitstromen. We bereiden onze leerlingen voor te functioneren in een dynamische samenleving. Dat doen we door te: 
- Vormen: we helpen leerlingen ontdekken wie ze zijn, waar hun mogelijkheden liggen en hoe ze hun toekomst willen en kunnen vormgeven. De brede persoonsontwikkeling is daarbij cruciaal.
 - Verbinden: we laten leerlingen ervaren hoe ze zich verhouden tot de wereld om hen heen. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze partners in de regio, waaronder
stagebedrijven en het vervolgonderwijs. Gezamenlijk werken we aan een bloeiende en ondernemende regio.
- Verantwoorden: we leren leerlingen zich bewust te zijn van de gevolgen van hun handelen voor zichzelf en anderen, in het hier en nu en in de toekomst. 

 


Onze visie op het kunstonderwijs

Ken jezelf, ken de ander

Op het Floracollege willen we dat de kunstlessen de creativiteit, de vakkennis en vaardigheden en daarmee het zelfvertrouwen en de authenticiteit van onze leerlingen ontwikkelen.

Wij bieden ontwikkelmogelijkheden die gaan over het uitdrukking geven aan eigen emoties, gedachtes en gevoelens in relatie tot de omgeving. Het maakt leerlingen meer bewust van hun persoonlijke en culturele identiteit. Dit bewustzijn draagt bij aan het vermogen om zich in te leven in de ander en te staan voor zichzelf.

Het verbeelden, iets bedenken of creëren dat er voor hen nog niet is, maakt dat ze op een creatieve manier buiten de kaders durven treden en beter in staat zijn om hun eigen leven vorm te geven.

In dit proces leren ze oplossingsgericht en innovatief te denken en handelen binnen de veilige context van de school, zelfstandig en samen met anderen. De leerlingen zien de waarde van procesmatig werken en zijn eigenaar van dit proces.

We zetten verwondering en inspiratie in voor het opwekken van de nieuwsgierigheid van onze leerlingen om zich open te stellen voor kunstbeleving binnen het culturele veld van de huidige en de toekomstige samenleving. Ze beseffen dat ze daar zelf ook een onderdeel van zijn.

 


Visie van het Lentiz Floracollege

Het Floracollege leidt leerlingen op en helpt hen in de vorming tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers die goed kunnen functioneren in de huidige en toekomstige
maatschappij met als doel hieraan een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Leerlingen maken op het Floracollege zowel in de onder- als bovenbouw kennis met verschillende
praktische vakken en sectoren. Een leerling die het  Floracollege met een diploma verlaat is helemaal klaar voor de volgende stap. Leerlingen kunnen doorstromen naar alle MBO-opleidingen. Op het Floracollege is er ruimte voor ieders talent! Iedere leerling is een toekomstmaker.


Ons kunstdocententeam

 

Jaedy
van den Broek

Docent Dans

Berber
Brouwer

Docent Beeldende Kunst
& Docent Drama

Boris
Cremers

Docent Beeldende Kunst & Theatertechnicus

Bregje
van Daalen de Jel

Docent Dans

Martin
Groen

Docent Beeldende Kunst

Kelly
Hoogerheijde

Docent Drama
& Docent KunstExtra

Onno
Maat

Docent Beeldende Kunst
& Docent CKV

Juliet
Praktiek

Docent Beeldende Kunst
& Docent CKV

Josine
Ruigrok

Docent Beeldende Kunst
& Docent KunstExtra

Laurens
Sanders

Docent Muziek
& Docent KunstExtra

Desirée
van Staalduinen

Docent KunstExtra

Hans
Tobel

Docent Muziek
& Cultuurcoördinator

Stefanie Vreugdenhil

Docent Beeldende Kunst

Mandy
van Winden

Docent Drama